វប្បធម៌ Glaze ពណ៌

ផលិតផលរបស់យើង។

Shenzhen Dingshang Art Co., Ltd. គឺជាបណ្តុំនៃការរចនា ការអភិវឌ្ឍន៍ ចម្លាក់ និងផលិតកម្ម។មានសិល្បកររាប់សិបនាក់ សិប្បករជាន់ខ្ពស់ និងអ្នកបង្កើតគំរូអាជីពមកពីមជ្ឈិមបណ្ឌិតសភាវិចិត្រសិល្បៈ បណ្ឌិតសភាវិចិត្រសិល្បៈចិន។វាមានបទពិសោធន៍ជាងដប់ឆ្នាំក្នុងការរចនាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងផលិតសិប្បកម្ម និងផលិតផលដ៏ល្អ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម