អធិប្បាយ

  • មរតកវប្បធម៌ និងប្រភពដើមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកញ្ចក់ពណ៌

    មរតកវប្បធម៌ និងប្រភពដើមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកញ្ចក់ពណ៌

    ក្នុងនាមជាវត្ថុបុរាណតែមួយគត់ និងដំណើរការនៅក្នុងសិប្បកម្មប្រពៃណីចិនបុរាណ កញ្ចក់បុរាណចិនមានប្រវត្តិ និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាង 2000 ឆ្នាំ។ប្រភពដើមនៃកញ្ចក់ពណ៌មិនដែលមានដូចគ្នាទេ ហើយក៏គ្មានវិធីដើម្បីសាកល្បងដែរ។មានតែការតាំងចិត្តយូរ...
    អាន​បន្ថែម